See English Version

علاقه مندان به شرکت در کارگاه های آموزشی سومین کنفرانس ملّی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی می توانند از طریق لینک زیر نسبت به ثبت نام در کارگاه های آموزشی مورد علاقه خود، اقدام نمایند.

https://forms.gle/zjgXgdoc8GNKNqxY8

هزینه ثبت نام  کارگاههای آموزشی برای آن دسته از افرادی که هزینه شرکت در کنفرانس (با ارایه مقاله و یا بدون مقاله) را پرداخت کرده باشند، رایگان است.

آخرین مهلت ثبت نام در کارگاه های آموزشی روز جمعه تاریخ  18 شهریور ماه می باشد.